Äänestä Anti Animalia -palkinnon saajaa ja ota kantaa tehotuotantoa vastaan!

Tänä vuonna Anti Animalia -ehdokkaina on suomalaisia toimijoita, jotka ovat edistäneet eläinten hyväksikäyttöä tehotuotannossa. Äänestyksen tarkoitus on herättää keskustelua ja tietoisuutta lobbauksen roolista eläintuotantoa ylläpitävänä tekijänä Suomessa. Kaikki ehdokkaat ansaitsevat voittaa yhtä paljon, mutta annamme yleisölle mahdollisuuden valita suosikkinsa.

Anti Animalia -palkinto on kyseenalainen tunnustus eläinten oikeuksia polkevalle taholle.

 

Anti Animalia -äänestys on päättynyt!

STKL

0 %
Kaikista äänistä

Vuoden 2018 Anti Animalia voittaja on Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto!

Anti Animalia jaettiin vuonna 2018 taholle, joka on edistänyt eläinten tehotuotantoa. Eniten ääniä sai Suomen Turkiseläinten Kasvattajain liitto. Yhteensä äänestyksessä annettiin yli 3500 ääntä.

Suomalaisilta turkistiloilta kuvattu materiaali osoitti loppuvuodesta 2017, että niillä kasvatetaan selvästi ylipainoisia kettuja. Kuitenkin Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto on todennut, että ilmiö ei ole yleinen. Jättikettuja löytyi myös puoli vuotta myöhemmin, mutta liitto irtisanoutui ilmiöstä muun muassa toteamalla, että ketut voivat olla peräisin liittoon kuulumattomilta tiloilta, vaikka näitä tiloja on Suomessa äärimmäisen vähän.

Turkistarhaukseen liittyy ongelmia, joita ei voi ratkaista pienillä parannuksilla, vaan Suomen on kuljettava kohti turkistarhauksen kieltoa siirtymäajalla. Suurimman äänisaaliin osuminen turkistuotannolle vihjaa, että yleisö pitää alaa eläinten hyvinvoinnin kannalta erityisen ongelmallisena.

 

Äänestyksen tulokset

Atria ja Snellman
20.7%
mtk
24.8%
Siipikarjaliitto
19.6%
STKL
34.9%

EHDOKKAAT

Atria Suomi OY ja OY Snellman AB jättivät molemmat eläinlain esitysluonnokseen lausunnot, jossa oli monia ongelmallisia kohtia. Erityisen hyvästä esimerkistä käy ehdotus, että kohta lain perusteluosassa, jossa sanotaan eläintuotannon aiheuttavan eläimelle kärsimystä, jota ei voi välttää kokonaan, muutetaan. Pitäisi puhua haittojen ohella ja sijaan ”Kaikesta kotieläintenpidosta eläimille koituvista hyödyistä”. Atrian ja Snellmannin mukaan eläintuotannosta, jossa siis eläin kasvatetaan syötäväksi, hyödynnettäväksi nahaksi, poikimiseen tai maitoa tuottavaksi yksiköksi, koituu eläimille hyötyjä, jotka pitäisi mainita laissa.

Maa- ja metsätalouden keskusliitto MTK määrittelee ydintehtäväkseen yhteiskuntapoliittisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan. MTK on tehnyt pitkäaikaista työtä kansanedustajien kanssa myös eläinsuojelulain uudistuksen parissa. Erinomainen esimerkki MTK:n vaikuttamistyöstä on liiton lausunto vuodelta 2017, jossa se toteaa, että Suomen yli 20 vuotta vanhalle ja esimerkiksi Ruotsista ja Norjasta suojelullisesti selkeästi jälkeen jääneelle laille ei ole minkäänlaista kiristämisen tarvetta. “Lainsäädäntö on ylipäätään tehoton, hidas ja kallis tapa tehdä uudistuksia tiloilla”, liitto toteaa tiedotteessaan. Anti Animalia –palkintoa ehdotetaan MTK:lle tunnustukseksi pitkäaikaisesta vaikuttamistyöstä eläinten olojen pitämiseksi ennallaan.

Broilerit ovat äärimmilleen jalostettuja lintuja, jotka viisiviikkoisen elämänsä aikana monikymmenkertaistavat painonsa ja elävät kymmenientuhansien lajitoveriensa kanssa ahtaissa oloissa. Kun Naapurin maalaiskana -brändin teurastamolta paljastui eläinsuojelurikkomuksia, joissa mm. lintujen tainnutus teurastuslinjalla oli epäonnistunut, eläviä lintuja oli päätynyt raatolaatikkoon ja lintua oli lyöty, Animalian toiminnanjohtaja Mai Kivelä kohtasi televisioväittelyssä Siipikarjaliiton toiminnanjohtajan, joka totesi väittelyssä, että “kaikki suomalainen broileri on eettistä ja vastuullista”.

 

Suomalaisilta turkistiloilta kuvattu materiaali osoitti loppuvuodesta 2017, että niillä kasvatetaan selvästi ylipainoisia kettuja. Kuitenkin Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto on todennut, että ilmiö ei ole yleinen. Jättikettuja löytyi myös puoli vuotta myöhemmin, mutta liitto irtisanoutui ilmiöstä muun muassa toteamalla, että ketut voivat olla peräisin liittoon kuulumattomilta tiloilta, vaikka näitä tiloja on Suomessa äärimmäisen vähän. Maatalouden tutkimuskeskuksen vuonna 2014 julkaistun raportin mukaan yli 86 prosentilla tutkituissa ketuista oli mittausajanjaksolla vääntyneet jalat ja yli 20 prosenttia oli huomattavan ylipainoisia. Liitto on myös itse esitellyt julkisesti erittäin suurikokosia kettuja .

 
 

Äänestyksen säännöt ja Anti Animalia -palkinto

Äänestys on käynnissä torstaihin 23.11. klo 23.59 saakka, ja tulokset julkistetaan Turkiton perjantai -toimintapäivänä 24.11. Anti Animalia -palkinnon saajan julkaisemisen yhteydessä kerromme myös Pro Animalia -tunnustuspalkinnon saajan. Toimitamme tiedot äänestyksen tuloksista kaikille ehdokkaille kampanjan päätyttyä. 

Palkitsemme yritykset ja poistamme ne äänestyksestä, mikäli ne Anti Animalia -kampanjan aikana ilmoittavat sitoutuvansa luopumaan aitojen turkistuotteiden käytöstä. Kampanja siis todella tarjoaa mahdollisuuden näkyvään ja vaikuttavaan muutokseen niille, jotka siihen uskaltavat tarttua.

Katkeraan loppuun saakka äänestyksessä roikkuvat yritykset puolestaan ovat ehdolla Anti Animalia -palkinnon saajiksi, ja eniten ääniä kerännyt yritys on tämän vuoden Anti Animalia -palkinnon saaja. Anti Animalia -palkinto on kyseenalainen tunnustus, jonka Animalia myöntää eläinten oikeuksia polkevalle taholle.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Kampanja tekee näkyväksi osittain vain kulisseissa tapahtuvan, mutta monipuolisen vaikuttamistyön, jolla Suomessa pidetään yllä eläimille kärsimystä tuottavaa tehotuotantoa.

Animalia on esittänyt uuteen eläinlakiin joukon ehdotuksia, joita voi lukea sivulla http://elainpolitiikka.fi/vetoomus . Animalia kannattaa eläinpolitiikkaan lisää avoimuutta, esimerkiksi kunnollista keskustelua siitä, miten tehomaatalous on yhteensopivaa Suomen ilmastotavoitteiden ja uusimman eläinten hyvinvointitutkimuksen kanssa. Animalia kannattaa eläinten hyväksikäytöstä luopumista ja asteittaista siirtymistä ilmastoystävälliseen kasviperäiseen ravintoon.

Yksittäisten ihmisten kulutuskäytöstä ohjaillaan monilla tavoilla, esimerkiksi sallimalla tiettyjä ruuan hintaa keinotekoisesti alhaalla pitäviä tuotantorakenteita. Tällä hetkellä ilmasto- ja eläinystävällinen ruokavalio voi tulla kuluttajalle kalliimmaksi kuin eläinten ja ilmaston kannalta tuhoisa ruoka, joten kannustinjärjestelmässä on selviä ongelmia. Siksi kiinnitämme huomiota siihen, miten Suomen ruokapolitiikkaa ohjataan kulissien takana.

Huomio kiinnittyy Suomeen, koska Animalia on taho, joka voi vaikuttaa erityisesti Suomessa pidettävien eläinten oloihin. Vaikka jotkin asiat hoidetaan hyvin, Suomella on omat merkittävät eläinten hyvinvointiin liittyvät ongelmansa. Suurimmat ongelmat liittyvät eläinten elintilan vähyyteen, virikkeiden vähäisyyteen, ulkoilumahdollisuuksien puutteeseen sekä emon ja poikasen varhaiseen erottamiseen toisistaan. Osaa tehotuotannon ongelmista ei voi ratkaista tehotuotannon sisällä, sillä esimerkiksi eläinten tarvitsemat suuremmat tilat on todettu liian hintaviksi. Tämän takia esimerkiksi Ruotsissa on lopetettu ketun tarhaaminen kokonaan, vaikka sitä ei olekaan kielletty laissa.

Tämä kampanja kohdistuu nimenomaan ammattimaisiin lobbaajaorganisaatioihin, jotka pyrkivät edistämään tehotuotantoa. Emme koskaan kohdista kampanjointiamme yksittäisiin maanviljelijöihin, vaan tarkastelemme rakenteellisia ongelmia, jotka koskevat koko alaa.

Animalia eroaa tehotuotantoa lobbaavista organisaatioista siinä, että Animalia on kansalaisjärjestö, joka ajaa voittoa tavoittelematta eläinten ja eläinten ystävien asiaa. Siinä missä tehotuotannon lobbaajat edustavat Suomen väestöön nähden pienen joukon taloudellisia intressejä, esimerkiksi Animalian ja SEY:n Eläinlakivetoomuksen allekirjoitti yli 100 000 suomalaista. Teemme vaikuttamistyötä lahjoitusvaroilla ja olemme avoimia omasta toiminnastamme.

Rakkaus eläimiä kohtaan ei yksinään auta, mutta resurssit – aika ja raha – auttavat! Paras tapa mahdollistaa pitkäjänteinen työ on ryhtyä Animalian kuukausilahjoittajaksi. Voit tehdä myös kertalahjoituksen tuotantoeläintyöllemme verkossa. Aikaasi ja osaamistasi voit lahjoittaa vapaaehtoisena. Koska toimintamme perustuu yksityishenkilöiltä saatavaan tukeen, kaikki apu on tärkeää.  

VApauta valinnoillasi

Kun rakennamme parempaa maailmaa eläimille, rakennamme sitä myös itsellemme

Tehotuotantoa koskeva lobbaus pitää yllä mielikuvia eläintuotannon välttämättömyydestä. Laajamittainen eläintuotanto kuitenkin aiheuttaa kärsimystä eläimille, on kallista ja raskasta, uhkaa kuluttajien terveyttä ja kiihdyttää ilmastonmuutosta.  

Tuotannossa käytettävien eläinten määrää pitää jatkuvasti laskea. Kuitenkin niin kauan kuin eläimiä käytetään ruoantuotannossa, niiden hyvinvointi tulee turvata mahdollisimman kattavasti. Saamme muutoksia aikaan vaikuttamalla sekä kuluttajien asenteisiin että kansalliseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön. Lahjoittamalla autat levittämään tietoa eläintuotannon ongelmakohdista ja mahdollistat vaikuttavan poliittisen kampanjoinnin.  

 

Työmme ei nojaa pikavoittoihin, vaan pitkäjänteisen yhteiskunnallisen muutoksen tavoitteluun. Siksi kutsumme sinut tukemaan työtämme kuukausilahjoittajana. Säännöllinen tuki mahdollistaa sinnikkään työn kohti maailmaa, jossa eläinten oikeudet toteutuvat.

Esimerkkejä lahjoituksesi käytöstä

Asennemuutos alkaa aikaisin  

Nuorilla on oikeus saada asianmukaista tietoa eläinoikeuksista ja eläintuotannosta. Animalian kouluvierailijat tuovat eläinoikeusteemat osaksi koulupäivää. Vierailuilla kannustetaan nuoria pohtimaan omia arvojaan suhteessa ympäristöön ja eläimiin.

Vaihtoehtoja eläintuotannolle

Mikä nautinto – korvata eläintuotteet vaihtoehdoilla, jotka valitsemalla kaikki saavat elää. Ylläpidämme arvostettuja turkittomien liikkeiden ja eläinkokeettoman kosmetiikan listoja verkossa. Kannustamme ja tarjoamme tietoa kasvisruokavalioon siirtymisestä.

Vaikuttavaa viestintää

Eläintuotannon välttämättömyys tulee kyseenalaistaa tutkitulla tiedolla. Vaikuttava viestintä on avain asennemuutokseen. Lahjoituksesi varmistaa, että viestimme tavoittavat jatkossakin kymmeniä tuhansia suomalaisia joka viikko.  

Parempi maailma sekä ihmisille että eläimille on mahdollinen. Liity mukaan! 

 

Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan Animalialle 4.11.2016. Toimeenpanoaika on 1.1.2017–31.12.2021 ja lupa kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Päätöksen numero RA/2016/719.

#antianimalia

Jaa äänestys somessa:

Valokuvat: Jo-Anne McArthur / We Animals & Pexels